Jaký vybrat průměr komínu?

Nejprve je nutné zmínit, že komínový průduch musí mít po celé výšce neměnný průřez.

Nejmenší dovolený rozměr komínového průduchu s přirozeným tahem je:

  1. 100 mmm pro spotřebiče na plynná paliva
  2. 110 mm pro spotřebiče na kaplná paliva
  3. 140mm pro spotřebiče na tuhá paliva
  4. 150x150mm u jednoplášťových zděných komínů z cihel

U komínů přetlakových je nejmenší dovolený průměr průduchu 80 mm, výrobcem spotřebiče však může být doporučen i menší průměr ale nikdy ne menší než 60mm.

Co Vás však bude asi zajímat nejvíce je, jaký zvolit průměr právě pro Váš spotřebič. Pro tyto potřeby Vám může posloužit tento orientační diagram:

Hodnoty jsou platné pro:

Tento diagram slouží pouze k informativnímu určení rozměrů komína. Pro přesné určení rozměrů komína je nutno provést výpočet zohledňující kokrétní technické podmínky