Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu vseprokominy.cz. se řídí platnou legislativou a níže uvedeným nákupním řádem.

1. Informace o zboží

Provozovatel e-shopu vseprokominy.cz si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů, případně změnu vzhledu výrobku.

2. Ceny a zboží

Provozovatel internetového obchodu vseprokominy.cz (dále jen „provozovatel") je plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu Brilon CZ (dále jen „e-shop") jsou uváděny bez DPH. Ceny u zboží skladem jsou platné ke dni aktualizace. K ceně zboží bude připočítáno balné a poplatek za doručení. Při doručení poštou podle váhy zboží, při doručení spediční službou podle váhy zboží a vzdálenosti místa doručení. V případě, že objednané zboží není skladem a jeho cena je odlišná od ceny uvedené v katalogu, budete bez zbytečných prodlev kontaktováni naším pracovníkem, který s vámi dojedná další postup.

3. Objednání zboží

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost své objednávky a souhlasí s nákupním řádem e-shopu. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pokud nedorazí kopie objednávky na zadanou emailovou adresu do 24 hod. od odeslání, kontaktujte nás, prosím, v nejbližším možném termínu.

4. Způsob platby

- Dobírka - platba při doručení zboží poštou, nebo kurýrní službou na fakturační, resp. doručovací adresu zákazníka uvedenou v objednávce.

- Převod - zákazník bude kontaktován a informován o stavu své objednávky, poté provede platbu na účet provozovatele internetového obchodu STASKOM s.r.o. (č.ú. 195656818/0300), variabilním symbolem platby je číslo faktury. Po připsání částky na účet bude zboží neprodleně odesláno zákazníkovi na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.  Tento způsob platby je podmíněn u všech prodejů  komínů nebo jejich dílů převyšujících váhu 30kg.

- Hotovost - platba při osobním převzetí zboží v provozovně e-shopu, (STASKOM s.r.o., Stavební – areál Barum, 500 03  Hradec Králové)

5. Zpracování objednávky

V případě nejasností má provozovatel e-shopu, případně jeho zodpovědný zástupce právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů, proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.

6. Dodání zboží

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. V převážné většině případů se pohybuje v rozmezí 2-3 pracovních dnů. V případě méně běžného či zboží vyráběného na zakázku může dojít k prodloužení dodací lhůty. O této skutečnosti je objednavatel obratem informován. Provozovatel se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu (nejvýše 6 týdnů od objednání a provedení úhrady faktury), má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku formou e-mailu. Již provedené úhrady budou v takovém případě nejpozději do 7 dnů vráceny na účet objednatele. Zboží vyžadující svým charakterem přepravu na paletách, bude takto odesláno. Palety nejsou zahrnuty v ceně výrobku a budou přiúčtovány k ceně zboží. O této skutečnosti bude objednatel před odesláním informován. Cena palet se řídí aktuálním ceníkem dodavatele. Palety jsou vykupovány zpět v sídle provozovatele e-shopu. Cena vykupovaných palet bude snížena o 20%.

7. Způsob doručení

Zákazník má možnost zvolit si doručení prostřednictvím poštovní zásilky, kurýrní službou, nebo osobní odběr v provozovně e-shopu. V případě poštovní zásilky, nebo zaslání kurýrní službou bude zboží doručeno na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce, případně upřesněna zákazníkem před odesláním zboží. Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby. Cena za poštovní služby se řídí aktuálním sazebníkem doručovatele, pokud již nebyla vyčíslena v objednávkovém formuláři.

8. Převzetí zboží

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu, a zda zásilka nevykazuje jakékoliv znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s provozovatelem e-shopu. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahu při řešení případného problému. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele internetového obchodu Brilon CZ.

9. Ochrana osobních dat

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující souhlas se zpracováním svých poskytnutých osobních údajů. Provozovatel prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy, jež získá od svých zákazníků, nesdělí třetím osobám a bude jich využívat výlučně pro svoji potřebu související s dodávkou zboží.

10. Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží zákazníkem

Pokud se kupující rozhodne, má právo dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v případě, že ho pošle bez známek poškození, neopotřebované, společně se záručním listem, prodejním dokladem, a veškerým dodaným příslušenstvím zpět v této lhůtě. Zboží musí být vráceno v původním, nepoškozeném a kompletním obalu. Pokud hodnota nového výrobku byla použitím snížena (např. mechanické poškození, chybějící příslušenství a podobně), má kupující sice také nárok na vrácení zboží v 14denní lhůtě, ale podle ustanovení § 458 odst. 1 Občanského zákoníku je povinen prodávajícímu tuto chybějící hodnotu nahradit v penězích. Odpovídající finanční prostředky budou vráceny nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy na účet zákazníka nebo v hotovosti na pokladně na adrese provozovny STASKOM s.r.o., Stavební (areál Barum), 500 03  Hradec Králové.

11. Záruka a reklamace

Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci nebo její vadné části. Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Na zboží je zákonem stanovená záruční doba 24 měsíců od převzetí věci kupujícím. Reklamaci vyřizuje prodejce. Pro osobní reklamaci zboží je k dispozici reklamační technik na adrese naší provozovny STASKOM s.r.o., Stavební (areál Barum), 500 03  Hradec Králové.

Pokud máte v jakémkoli aspektu našeho provozního řádu nejasnosti, pochybnosti, či vám některá jeho část nevyhovuje, kontaktujte nás.

 

STASKOM - Komínové Centrum

Stavební 1066 (areál Barum)

500 03 Hradec Králové‎ - Slezské předměstí

tel: 495 541 400, email: info@staskom.cz

www.vseprokominy.cz www.staskom.cz