Jaká by měla být výška nadstřešní části komínu?

U šikmé střechy musí mít komín s přirozeným tahem ústí nejméně 650 mm nad hřebenem. Za šikmou střechu se považuje střecha se sklonem větším než 20° (vztaženo k vodorovné rovině). Pokud je komín vzdálen od hřebene více než 2m, může být výška komína snížena o 10°.

Nad plochou střechou nebo nad atikou ploché střechy musí být ústí komína ve výšce nejméně 1000 mm. U přetlakových a vysoce přetlakových komínů může být tato výška snížena na 500 mm. Výška komínu musí být zvolena i s ohledem sousední budovy nebo nástavby.